Betong

Med stark kompetens inom anläggning och vä trustade med betongbilar är Grovjobbet din total- eller dellentreprenör.

Vi utför leverans och bearbetning av betong vid husbyggen med mera och vi kan även gjuta väggar och murar på plats. Vår mobila betongstation är godkänd för all form av betong och ger kapacitet för riktigt stora byggen.