Betong

Genom att kombinera leverans av betong och vårt breda utbud av tjänster. Kan vi säkerställa kompletta och effektiva lösningar för ditt byggobjekt.

Betongfabrik

Tillsammans med våra kunder tar vi fram den mest optimala lösningen för varje enskilt projekt. Vi säkerställer att betongen produceras och levereras helt enligt kundens önskemål. Vår fabrik finns i Kalmar med en produktionskapacitet för ca 50-60 m3/h och kan leverera till Kalmar med omnejd. Exempel på projekt kan vara allt från garageplattor, villaplattor, stora maskinplattor m.m.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll av betongen utförs både i eget labb samt i ett externt auktoriserat, där vi provar den färska och hårdnande betongens egenskaper. Vi kan även erbjuda provning av betongen på arbetsplatsen samt mätning av betongens mognadsålder i färdig konstruktion. 

Betongtransport

Betongen levereras till din arbetsplats eller önskad plats med våra roterbilar. Bilarna är utrustade med rännor för att underlätta tömning av betongen vid er arbetplats. Rännorna har en räckvidd på 6-9 meter. I leveransen ingår besök av er arbetsplats alternativt tomt för att säkerställa framkomlighet m.m. Detta görs även innan leverans om ni vill det.

Betongpumpning

Vid besvärligt framkomlighet, använder vi oss av betongpumpning. Vi erbjuder pumpning av betong med en betongpump som har en räckvidd på 36 meter. Vi kommer gärna ut till din byggarbetsplats och hjälper till med betongpumprådgivningen i tidigt skede. det kan vara t.ex. räckvidd, markförhållande, uppställningsyta, tömningsplats och om det finns eventuella hinder i luften.