Om oss

Grovjobbet är helhetsleverantören för arbeten inom transport, schakt, anläggning och rivning.

Det är vi som är Grovjobbet

Grovjobbet AB är grundat och ägs av Ola Tyrberg. Vi är baserade i både Stockholm och Kalmar. Det ger oss närhet till våra projekt i mellersta och södra Sverige vilket ger god tillgänglighet och service för dig som kund.

Grovjobbet tillhandahåller lastbilar för godstransporter i hela landet. Vi transporterar ett brett register av produkter – som makadam, bergkross, fyllning, schakt och husgrunder.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan arbeta tillsammans!

Nytänkande

Vi lever i en föränderlig värld. Därför är det viktigt att vi på Grovjobbet möter det kunderna vill ha på ett snabbt och effektivt sätt. Vi arbetar ständigt med personlig utveckling som skapar goda förutsättningar för samtliga anställda. På denna grund ska alla inom företaget på bästa sätt kunna delta i utvecklingen av organisationen och möta våra kunders efterfrågan.

Personlig närhet

Våra arbeten innebär allt från lokala jobb där kunden redan från början känner oss väl, till körningar som kan sträcka sig över hela landet. Det viktiga i alla våra uppdrag är att kunden har en personlig kontakt med oss som företag, har förtroende för oss som leverantör och känner tryggheten att vi transporterar på ett effektivt och säkert sätt.

Anpassning

Kunden ska känna sig nöjd från första samtal till levererad produkt. Vi lyssnar på kunden och ser till att arbetet utförs och råvarorna levereras på ett smidigt sätt. Tillsammans med kunden kommer vi fram till den bästa lösningen.

Värdegrunder

Personliga - Pålitliga - Jordnära - Jämställda 

Vi vill med våra värdegrunder sträva efter långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra uppdragsgivare och kunder. Alla som väljer att samarbeta med Grovjobbet ska känna sig trygga och veta att arbetet blir utfört med ett bra och rätt sätt.