Tjänster

Grovjobbet är din entreprenadleverantör.

Grovjobbet erbjuder en mängd olika tjänster. För att kunna verka som en helhetsleverantör. Med en stor kompetens och yrkesskicklighet utför vi tjänster t.ex. transport, schakt och alla typer av markarbeten och husgrunder samt olika former av rivning där vi har höga krav på miljösanering. För mer information om varje tjänst läs gärna mer om dem på deras enskilda sidor.