Transport och schakt

Grovjobbets arbeten täcker in ett brett område med transporter av grus, schakt, alla massor från väg och alla former av byggen.

Vi fungerar även som samarbetspartner vid asfaltläggning. Vår bilpark består av trailer och lastbilar. Se också våra övriga tjänster för närliggande arbeten.