Värdegrunder

Vi vill med våra värdegrunder sträva efter långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra uppdragsgivare och kunder.

Personliga

Vi sätter alltid våra uppdragsgivare/kunder i första rummet och arbetar för att hela tiden komma fram till bästa lösningen för att det ska passa alla och vara lyhörda på vad som önskas få utfört och vad uppdraget ska leda till.

Pålitliga

Våra uppdragsgivare/kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Detta innebär att vi alltid ska uppträda med yrkesskicklighet och kompetens. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början och hålla utlovade tider. Vi ska även uppfylla de lagar och krav som gäller så att arbetet utförs på ett säkert och bra sätt.

Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi gärna platsbesök/har ett uppstartsmöte så vi vet vilka resurser som krävs och kan göra en tidsuppfattning. Vi önskar en ärlig och förtroendefull dialog med våra uppdragsgivare/kunder. Vår ambition är att jobba nära våra kunder.

Jämställda

Vi ser till våra medarbetares yrkesskicklighet och uppmuntrar till den egna utvecklingen och erbjuder stimulerande och ansvarsfulla uppgifter som passar den enskilde medarbetaren. Trakasserier av oacceptabla. Vilket innebär att trakasserier baserade på kön, religion, utseende, sexuell läggning och etnisk härstamning inte accepteras. Inga sexuella trakasserier i någon form tolereras.